STT Tên tác giả Ý tưởng Mã số Ngày
1 Huyện đoàn Sa Thầy
Sa Thầy - Kon Tum
Nâng cao công tác tuyên truyền, giáo dục về tệ nạn ma tuý trên địa bàn thị trấn Sa Thầy CTTT-097635 14/02/2019
2 Huyện đoàn Sa Thầy
Sa Thầy - Kon Tum
Một số biện pháp nâng cao hiệu quả khi dạy bài tập Vật lý bậc THPT CTTT-097630 14/02/2019
3 Phạm Thị Thúy Diễm
Tịnh Biên - An Giang
Hội nghị tuyên truyền \"Thanh niên Tịnh Biên đồng hành cùng hàng Việt Nam\" và Gameshow \"Thử tài đón giá CTTT-097612 13/02/2019
4 Huyện đoàn Sa Thầy
Sa Thầy - Kon Tum
Xử lý các vi phạm lấn chiếm các công trình công cộng HDHNHC-097593 13/02/2019
5 Huyện đoàn Sa Thầy
Sa Thầy - Kon Tum
Chính sách giảm nghèo đối đồng bào dân tộc thiểu số TCVTTHC-097588 13/02/2019
6 Huyện đoàn Sa Thầy
Sa Thầy - Kon Tum
Công tác tuyên truyền về an ninh tôn giá trong các làng có tín đồ tôn giáo CTTT-097583 13/02/2019
7 Huyện đoàn Sa Thầy
Sa Thầy - Kon Tum
Thắt chặt công tác quản lý các phương tiện giao thông kém chất lượng HDHNHC-097582 13/02/2019
8 Huyện đoàn Sa Thầy
Sa Thầy - Kon Tum
Quản lý số lượng đoàn viên, thanh niên trên phần mềm máy tính UDCNTT-097579 13/02/2019
9 Phạm Thị Thúy Diễm
Tịnh Biên - An Giang
Mô hình \"Quầy giao dịch thanh niên\" CLCBCNVC-097577 13/02/2019
10 Phạm Thị Thúy Diễm
Tịnh Biên - An Giang
Mô hình \"Hành động đẹp\" CTTT-097575 13/02/2019
11 Phạm Thị Thúy Diễm
Tịnh Biên - An Giang
Mô hình \"Học Bác - Tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn\" CTTT-097573 13/02/2019
12 Huỳnh Thị Tuyết Đến
Khối các cơ quan tỉnh - Hậu Giang
Nâng cao hiệu quả quản lý nguồn vốn ủy thác vốn vay Ngân hàng chính sách xã hội CTTT-097541 12/02/2019
13 Nguyễn Văn Mạnh
TP. Kon Tum - Kon Tum
Nâng cao khả năng sử dụng Gmail trong quản lý, lưu trữ văn bản từ cơ sở HDHNHC-097539 12/02/2019
14 Phạm Thị Ngoan
TP. Kon Tum - Kon Tum
Áp dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý hồ sơ cán bộ, công chức. HDHNHC-097538 12/02/2019
15 Nguyễn Thị Kim Loan
TP. Kon Tum - Kon Tum
Quản lý vốn vay ủy thác TCC-097532 12/02/2019
16 Lê Thanh Thủy
TP. Kon Tum - Kon Tum
Hội ý triển khai công việc đầu giờ hàng ngày gắn với việc quản lý CBCC. HDHNHC-097530 12/02/2019
17 Lê Ngọc Sơn
TP. Kon Tum - Kon Tum
Đổi mới nội dung, hình thức nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi đoàn cơ sở. HDHNHC-097529 12/02/2019
18 Võ Thị Hải
TP. Kon Tum - Kon Tum
Giải pháp đồng hành với thanh niên nông thôn trong khởi nghiệp, lập nghiệp CTTT-097527 12/02/2019
19 Lê Trung Phương
TP. Kon Tum - Kon Tum
Đổi mới nội dung, hình thức tổ chức các hoạt động “Thanh niên xung kích tham gia công cuộc cải cách hành chính Nhà nước, xây dựng công sở văn minh, hiện đại” HDHNHC-097526 12/02/2019
20 Nguyễn Thị Chín
TP. Kon Tum - Kon Tum
Giải pháp thực hành tiết kiệm tăng thu nhập cho CBCC, người lao động TCC-097520 12/02/2019