STT Tên tác giả Ý tưởng Mã số Ngày
1 Lê Thụy Quỳnh Giang
Biên Hòa - Đồng Nai
Đế án báo trộm UDCNTT-0120799 12/04/2019
2 Nguyễn Thị Bích Trinh
Biên Hòa - Đồng Nai
Hệ thống lọc nước UDCNTT-0120796 12/04/2019
3 Trần Quang Hiển
Biên Hòa - Đồng Nai
Bếp nướng quạt UDCNTT-0120794 12/04/2019
4 Lê Nguyễn Hoàng My
Biên Hòa - Đồng Nai
Thiết bị bẫy chuột UDCNTT-0120788 12/04/2019
5 Trương Hữu Nhật
Biên Hòa - Đồng Nai
Tạo ra điện năng nhờ lồng xoay hút hơi nóng UDCNTT-0120786 12/04/2019
6 Hà Nguyễn Phi Tuyến
Biên Hòa - Đồng Nai
\"Hệ thống phơi quần áo tự động\" UDCNTT-0120776 12/04/2019
7 Lê Vũ Thành Đạt
Biên Hòa - Đồng Nai
Máy Xay hỗn hợp UDCNTT-0120768 12/04/2019
8 Trần Ngọc Sơn My
Biên Hòa - Đồng Nai
Máy ấp trứng UDCNTT-0120761 12/04/2019
9 Đoàn Viết Thành
Biên Hòa - Đồng Nai
Máy tập TD cho cột sống UDCNTT-0120755 12/04/2019
10 Nguyễn Hồng Nhung
Biên Hòa - Đồng Nai
Đèn chữ báo - tín hiệu tránh nguy hiểm cho người đi xe đạp UDCNTT-0120722 12/04/2019
11 Lương Văn Mạnh
Biên Hòa - Đồng Nai
Máy hút bụi UDCNTT-0120709 12/04/2019
12 Nguyễn Thị Mỹ Nhi
Xuân Lộc - Đồng Nai
Hệ thống cảnh báo an toàn cho gia đình. UDCNTT-0120587 12/04/2019
13 Bùi Gia Nghi
Xuân Lộc - Đồng Nai
Bàn Học Đa Năng UDCNTT-0120579 12/04/2019
14 Phan Nguyễn Thùy Dương
Xuân Lộc - Đồng Nai
Bếp than thông minh UDCNTT-0120576 12/04/2019
15 Nguyễn Văn Thân
Xuân Lộc - Đồng Nai
Bẫy chuột cơ học TGC UDCNTT-0120573 12/04/2019
16 Trần Tiền Lâm
Xuân Lộc - Đồng Nai
Mô hình chuông báo động kết hợp với cửa tự động UDCNTT-0120566 12/04/2019
17 Lê Vũ thành Đạt
Xuân Lộc - Đồng Nai
Bẫy chuột thông minh UDCNTT-0120562 12/04/2019
18 Phạm Văn Trung
Xuân Lộc - Đồng Nai
Bẫy chuột hồng ngoại UDCNTT-0120560 12/04/2019
19 Nguyễn Trần Quốc Tuấn
Xuân Lộc - Đồng Nai
Hệ thống báo lũ UDCNTT-0120558 12/04/2019
20 Lê Minh Tâm
Xuân Lộc - Đồng Nai
Trục điều khiển UDCNTT-0120556 12/04/2019