STT Tên tác giả Ý tưởng Mã số Ngày
1 Nguyễn Kim Ngân
Khối doanh nghiệp tỉnh - Đồng Tháp
Phiếu phỏng vấn đánh giá tuyển dụng TCVTTHC-026231 17/10/2018
2 Nguyễn Kim Ngân
Khối doanh nghiệp tỉnh - Đồng Tháp
Brochure tuyển dụng TCVTTHC-026220 17/10/2018
3 trần duy khải
Yên Thế - Bắc Giang
nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn TCVTTHC-025552 17/10/2018
4 trần duy khải
Yên Thế - Bắc Giang
dịch vụ cho thua hướng dẫn viên du lịch TCVTTHC-025491 17/10/2018
5 Hồ Văn Dũng
Công an tỉnh - Bắc Giang
Thay đổi cách thức sinh hoạt chi đoàn TCVTTHC-025097 17/10/2018
6 Nguyễn Anh Hùng
Khối các cơ quan tỉnh - Quảng Bình
giám sát hoạt động cung ứng dịch vụ công thông qua việc thống nhất sử dụng 2 hình thức đánh giá cán bộ TCVTTHC-024989 16/10/2018
7 Trần Xuân Linh
Khối các cơ quan tỉnh - Quảng Bình
Xây dựng và thực hiện khảo sát Bộ chỉ số đánh giá chất lượng điều hành cấp sở, ngành và địa phương (DDCI) TCVTTHC-024966 16/10/2018
8 Dang Thu Huong
Hoàn Kiếm - Hà Nội
ÁP DỤNG CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ TRONG CÔNG TÁC BÁO CÁO ĐỂ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÁO CÁO GIẤY TẠI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC TCVTTHC-024814 16/10/2018
9 Nguyễn Văn Tới
Công an tỉnh - Thanh Hóa
Chỉ biên chế cán bộ làm công tác hành chính được đào tạo đúng chuyên môn. TCVTTHC-021705 12/10/2018
10 Nguyễn Thị Kiều Oanh
Tân Yên - Bắc Giang
Thực hiện chữ ký điện tử TCVTTHC-021403 12/10/2018
11 Lê Phương Nam - PA07
Công an tỉnh - Quảng Bình
Hình thức mới mang tính nhân đạo cho án phạt " Tử hình'' tại Việt Nam. TCVTTHC-020015 11/10/2018
12 Lê Phương Nam - PA07
Công an tỉnh - Quảng Bình
Quản lý dấu vân tay tất cả mọi công nhân Việt Nam phục vụ '' Phá án" TCVTTHC-019867 11/10/2018
13 Ngô Duy Trung
TP. Bắc Giang - Bắc Giang
Đơn giản hóa thủ tục hành chính TCVTTHC-020765 11/10/2018
14 Phạm Hà Phương
Hoàn Kiếm - Hà Nội
Cải cách thủ tục hành chính trong quy trình quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ TCVTTHC-020712 11/10/2018
15 Trần Thị Mỹ Tiên
Vũng Liêm - Vĩnh Long
Ý tưởng cải cách hành chính TCVTTHC-020413 11/10/2018
16 Đỗ Nguyên Bá TB
Tân Hồng - Đồng Tháp
Giải pháp giải quyết công việc hàng tuần đạt hiệu quả và tham dự các cuộc họp đầy đủ TCVTTHC-020109 11/10/2018
17 Nguyễn Thị Liên
TP. Bắc Giang - Bắc Giang
Hướng dẫn người dân thực hiện đăng ký làm chứng minh thư trực tuyến TCVTTHC-019673 11/10/2018
18 Nguyễn Thanh Hữu
Khối doanh nghiệp tỉnh - Đồng Tháp
Xây dựng hướng dẫn về quy trình và thủ tục thực hiện công tác phát triển Đảng. TCVTTHC-019079 10/10/2018
19 Nguyễn Thị Như Ngọc
Quảng Ninh - Quảng Bình
Thanh niên tham gia cải cách hành chính TCVTTHC-017333 08/10/2018
20 Nguyễn Hải Phòng
Đồng Hới - Quảng Bình
Đơn giản thủ tục cho vay đối với thanh niên TCVTTHC-017137 08/10/2018