STT Tên tác giả Ý tưởng Mã số Ngày
1 Huyện đoàn Sa Thầy
Sa Thầy - Kon Tum
Xử lý các vi phạm lấn chiếm các công trình công cộng HDHNHC-097593 13/02/2019
2 Huyện đoàn Sa Thầy
Sa Thầy - Kon Tum
Thắt chặt công tác quản lý các phương tiện giao thông kém chất lượng HDHNHC-097582 13/02/2019
3 Nguyễn Văn Mạnh
TP. Kon Tum - Kon Tum
Nâng cao khả năng sử dụng Gmail trong quản lý, lưu trữ văn bản từ cơ sở HDHNHC-097539 12/02/2019
4 Phạm Thị Ngoan
TP. Kon Tum - Kon Tum
Áp dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý hồ sơ cán bộ, công chức. HDHNHC-097538 12/02/2019
5 Lê Thanh Thủy
TP. Kon Tum - Kon Tum
Hội ý triển khai công việc đầu giờ hàng ngày gắn với việc quản lý CBCC. HDHNHC-097530 12/02/2019
6 Lê Ngọc Sơn
TP. Kon Tum - Kon Tum
Đổi mới nội dung, hình thức nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi đoàn cơ sở. HDHNHC-097529 12/02/2019
7 Lê Trung Phương
TP. Kon Tum - Kon Tum
Đổi mới nội dung, hình thức tổ chức các hoạt động “Thanh niên xung kích tham gia công cuộc cải cách hành chính Nhà nước, xây dựng công sở văn minh, hiện đại” HDHNHC-097526 12/02/2019
8 Nguyễn Đình Hân
Kon Plông - Kon Tum
Nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri của Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện KonPlông HDHNHC-097488 11/02/2019
9 Phan Thành Đông
An Minh - Kiên Giang
Cấp Thẻ Đoàn Viên Điện Tử HDHNHC-096064 25/12/2018
10 Phan Thành Đông
An Minh - Kiên Giang
Cấp Thẻ Đoàn Viên Điện Tử HDHNHC-096062 25/12/2018
11 Phan Thành Đông
An Minh - Kiên Giang
Cấp Thẻ Đoàn Viên Điện Tử HDHNHC-096061 25/12/2018
12 Phan Thành Đông
An Minh - Kiên Giang
Cấp Thẻ Đoàn Viên Điện Tử HDHNHC-096060 25/12/2018
13 Nguyễn Đức Sơn
Khối các cơ quan tỉnh - An Giang
Thông báo công việc qua ZALO HDHNHC-093380 11/12/2018
14 Bùi Thế Anh
Khối doanh nghiệp thành phố - Hải Phòng
Thành lập thư viện chứng từ online HDHNHC-092336 07/12/2018
15 Phạm Thu Thủy
Tam Nông - Phú Thọ
sáng tạo trong công tác hành chính sự nghiệp HDHNHC-092331 07/12/2018
16 Bùi Thế Anh
Khối doanh nghiệp thành phố - Hải Phòng
Giải lao giữa giờ làm việc hành chính HDHNHC-091982 06/12/2018
17 Bùi Thế Anh
Khối doanh nghiệp thành phố - Hải Phòng
Xây dựng phần mềm trong quản lý hồ sơ HDHNHC-091979 06/12/2018
18 nguyễn thị thu hà
Cửa Lò - Nghệ An
học tập HDHNHC-091640 05/12/2018
19 Trần Trọng Nhân
Hòn Đất - Kiên Giang
Thủ tục lưu trữ hồ sơ, thủ tục HDHNHC-091367 05/12/2018
20 Đinh Tuyết Mai
Tân Sơn - Phú Thọ
Cách làm hộp đựng bút ở bàn làm việc HDHNHC-091224 05/12/2018