STT Tên tác giả Ý tưởng Mã số Ngày
1 Nguyễn Thị Hải Hậu
Hải Lăng - Quảng Trị
Thùng rác tự động HDHNHC-0121138 04/05/2019
2 Lê Thanh Hiếu
Long Khánh - Đồng Nai
Để phục vụ nhân dân tốt hơn HDHNHC-0120199 11/04/2019
3 Nguyễn Tiến Dũng
Trường Đại học Sao đỏ - Hải Dương
Chiến lược kinh doanh nhà hàng HDHNHC-0119669 10/04/2019
4 Phạm Văn Kiên
Khối cơ quan tỉnh - Lâm Đồng
Giải pháp triển khai hiệu quả kết luận của TW HDHNHC-0119182 09/04/2019
5 Danh sna
Khối các cơ quan tỉnh - Kiên Giang
Nâng cao vai trò, trách nhiệm của bản thân trong thực thi nhiệm vụ năm 2018 HDHNHC-0117782 03/04/2019
6 nguyễn phương thảo
Hạ Hòa - Phú Thọ
dự án cải cách HDHNHC-0116028 31/03/2019
7 Trương Chúc Ly
Khối các cơ quan tỉnh - Kiên Giang
Phối hợp gửi thông báo chi trả bồi thường giải phóng mặt bằng cho các hộ dân trong Khu công nghiệp Thạnh Lộc HDHNHC-0115381 31/03/2019
8 La Tú Phương
Khối các cơ quan tỉnh - Kiên Giang
Phối hợp với các sở ngành có liên quan, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện trám lấp giếng không sử dụng trong KCN HDHNHC-0115380 31/03/2019
9 Cao Xuân Huy
Lâm Thao - Phú Thọ
Ứng dụng CNTT trong công tác chỉ đao, điều hành của tổ chức Đoàn HDHNHC-0115364 31/03/2019
10 Lê Thị Lệ Nhi, Huỳnh Bích Trân
Khối các cơ quan tỉnh - Kiên Giang
Giải pháp nâng cao công tác quyết toán ngân sách các đơn vị cấp tỉnh HDHNHC-0114596 30/03/2019
11 Nguyễn Thị Thanh Trang
Khối các cơ quan tỉnh - Kiên Giang
Giải pháp tham mưu cho Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật về xử lý vi phạm hành chính HDHNHC-0113969 29/03/2019
12 Trần Ánh Nhung
Khối các cơ quan tỉnh - Kiên Giang
Hướng dẫn cơ sở thực hiện có hiệu quả việc thu thập, xử lý thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình HDHNHC-0113998 29/03/2019
13 Trần Ánh Nhung
Khối các cơ quan tỉnh - Kiên Giang
Hướng dẫn cơ sở thực hiện có hiệu quả việc thu thập, xử lý thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình HDHNHC-0113990 29/03/2019
14 Phùng Thế Duy
Khối các cơ quan tỉnh - Kiên Giang
Nâng cao hiệu quả trong công tác tiếp và hướng dẫn công dân HDHNHC-0113962 29/03/2019
15 Trần Quốc Đạt
Khối các cơ quan tỉnh - Kiên Giang
Nâng cao hiệu quả công tác xử lý đơn và theo dõi kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại của công dân thuộc thẩm quyền UBND tỉnh HDHNHC-0113958 29/03/2019
16 Phạm Minh Trang
Khối các cơ quan tỉnh - Kiên Giang
Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác rà soát văn bản trước khi phát hành HDHNHC-0113953 29/03/2019
17 Vũ Tú Bang
Khối các cơ quan tỉnh - Kiên Giang
Mẫu tham khảo Quy định về quản lý hoạt động thanh khoản Quỹ tín dụng nhân dân HDHNHC-0113917 29/03/2019
18 Nguyễn Thị Tuyết Sương
Khối các cơ quan tỉnh - Kiên Giang
Nâng cao chất lượng hiệu quả tham mưu công tác tổng hợp HDHNHC-0113912 29/03/2019
19 Mai Quốc Việt
Khối các cơ quan tỉnh - Kiên Giang
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả, chất lượng trong công tác giải quyết khiếu nại trên địa bàn huyện Phú Quốc HDHNHC-0113910 29/03/2019
20 Nguyễn Thị Phụng
Khối các cơ quan tỉnh - Kiên Giang
Giải pháp nâng cao chất lượng soạn thảo văn bản giải quyết khiếu nại, tố cáo HDHNHC-0113905 29/03/2019