STT Tên tác giả Ý tưởng Mã số Ngày
1 Dương Thị Thùy Trang
Trảng Bom - Đồng Nai
Phối hợp tổ chức hoạt động giao lưu CTTT-0120730 12/04/2019
2 Nguyễn Thị Nguyệt
Huyện Cao Lãnh - Đồng Tháp
Xây dựng Phóng sự (clip) vè Phương pháp Sinh hoạt chi đoàn CTTT-0120646 12/04/2019
3 Trần Phương Anh
Tịnh Biên - An Giang
Kế hoạch nhỏ CTTT-0120392 11/04/2019
4 mai văn ngọc
Thanh Bình - Đồng Tháp
Vận động mua bảo hiểm y tế trong học sinh CTTT-0120260 11/04/2019
5 Nguyễn Thị Nguyệt
Công ty Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao - Phú Thọ
Mở lớp tình nguyện về giáo dục kỹ năng sống và đạo đức cơ bản cho trẻ em từ 3 đến 8 tuổi CTTT-0120241 11/04/2019
6 Tống Thị Thơm 11A4- Tx4
Thọ Xuân - Thanh Hóa
Tổ chức định hướng nghề nghiệp CTTT-0114833 11/04/2019
7 Nguyễn Thị Sang 11A4- Tx4
Thọ Xuân - Thanh Hóa
Giáo dục giới tính CTTT-0114860 11/04/2019
8 Nguyễn Thị Kim Nhung
Điện Biên Phủ - Điện Biên
Xây dựng câu lạc bộ tuyền truyền phổ biến pháp luật ở xã, phường thị trấn. CTTT-0120010 11/04/2019
9 La Văn Phòng
Điện Biên Phủ - Điện Biên
Giải pháp nâng cao chất lượng phong trào “ Vì cuộc sống cộng đồng” CTTT-0119998 11/04/2019
10 Nguyễn Thị Kim Nhung
Điện Biên Phủ - Điện Biên
Giải pháp về nâng cao chất lượng truyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đối với đồng bào dân tộc thiểu số CTTT-0119993 11/04/2019
11 Ngô Thị Hường
Nam Sách - Hải Dương
Tổ chức, vận động mọi người tham gia hiến máu nhân đạo CTTT-0119921 10/04/2019
12 Nguyễn Đình Hiếu
Bộ đội Biên phòng tỉnh - Điện Biên
Mô hình tuyên truyền về biên giới tại các trường học CTTT-0119724 10/04/2019
13 Trần Hoàng Anh
Bộ đội Biên phòng tỉnh - Điện Biên
Câu lạc bộ tuyên truyền 4.0 CTTT-0119718 10/04/2019
14 Trần Hoàng Anh
Bộ đội Biên phòng tỉnh - Điện Biên
Mô hình bảng tin pháp luật tại cộng đồng CTTT-0119717 10/04/2019
15 Trần Song Toàn
Bộ đội Biên phòng tỉnh - Điện Biên
Tổ thanh niên đảm bảo an toàn giao thông CTTT-0119688 10/04/2019
16 Nguyễn Đình Hiếu
Bộ đội Biên phòng tỉnh - Điện Biên
Tuyên truyền, vận động ĐVTN bằng loa kéo và trình chiếu Powerpoit CTTT-0119680 10/04/2019
17 Nguyễn Văn Chính
Bộ đội Biên phòng tỉnh - Điện Biên
Tuyên truyền chủ quyền an ninh biên giới quốc gia thông qua mạng xã hội. CTTT-0119676 10/04/2019
18 Trần Hải Nam
Bộ đội Biên phòng tỉnh - Điện Biên
Mô hình du lịch trải nghiệm “Một ngày làm chiến sĩ biên phòng” CTTT-0119562 10/04/2019
19 thidoanayunpa
Ayun Pa - Gia Lai
Hình thức tuyên truyền phòng trách nạn tự tử trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây nguyên CTTT-0119340 10/04/2019
20 Nguyễn Văn Đát TNMT
An Biên - Kiên Giang
Xoá cầu tiêu trên sông CTTT-0119247 09/04/2019