Đối tượng tham gia

Đoàn viên, thanh niên trong độ tuổi 18 – 35.
Tác giả của mỗi ý tưởng dự thi có thể là cá nhân hoặc tập thể (tập thể tối đa 05 người/nhóm), mỗi tác giả có thể tham gia dự thi nhiều ý tưởng.

Thời gian tổ chức

- Thời gian gửi ý tưởng tham gia: từ tháng 6 đến hết ngày 30/10/2018.
- Thời gian diễn ra vòng chung kết, trao giải: tháng 11/2018.

THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG

2512

Ý TƯỞNG

54

ĐƠN VỊ

CÁC ĐƠN VỊ CÓ SỐ LƯỢNG Ý TƯỞNG CAO NHẤT

511

Đồng Tháp

263

Bắc Giang

258

Vĩnh Long

242

Quảng Bình

186

Đoàn khối các DNTW

138

Quảng Trị