Đối tượng tham gia

Đoàn viên, thanh niên trong độ tuổi 18 – 35.
Tác giả của mỗi ý tưởng dự thi có thể là cá nhân hoặc tập thể (tập thể tối đa 05 người/nhóm), mỗi tác giả có thể tham gia dự thi nhiều ý tưởng.

Thời gian tổ chức

- Thời gian gửi ý tưởng tham gia: từ tháng 6 đến hết ngày 30/10/2018.
- Thời gian diễn ra vòng chung kết, trao giải: tháng 11/2018.

THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG

7299

Ý TƯỞNG

65

ĐƠN VỊ

CÁC ĐƠN VỊ CÓ SỐ LƯỢNG Ý TƯỞNG CAO NHẤT

964

Quảng Trị

943

Đồng Tháp

709

Bắc Giang

384

Quảng Bình

306

Gia Lai

280

Hậu Giang